Proizvodi za rejo prašičev

Plemenske svinje

VITASOW LACTO 5%(25 kg) – koncentrat za pripravo krme za plemenske svinje – laktacija

Vitasow lacto vsebuje vse potrebne hranilne dodatke, ki zagotovijo uspešno rejo plemenskih svinj (velika gnezda, vitalne pujske).

Navodilo za uporabo: Vitasow lacto se vmeša se v krmno mešanico.

Doziranje: 50 kg/t

VITASOW GESTO 2,5% (25 kg) – koncentrat za pripravo krme za plemenske svinje – brejost

Vitasow gesto vsebuje vse potrebne hranilne dodatke, ki zagotovijo uspešno rejo plemenskih svinj (velika gnezda, vitalne pujske).

Navodilo za uporabo: Vitasow gesto se vmeša se v krmno mešanico.

Doziranje: 25kg/t

 

Pujski, sesni

 

BABITO (25 kg) – prehranski dodatek za sesne pujske v prvih dneh njihovega življenja – proizvod, ki zagotavlja zgodnje privajanje pujskov na konzumacijo trdnih oblik krme

Babito se polaga pojskom od njihovega 3. dne starosti z namenom navajanja na trdne oblike hrane. Po 21. dnevu se Babito lahko vmešava v starter, kar zagotovi primeren obseg konzumacije krmne mešanice.

 

PORCOLAC EXTRA (10 kg)popolni mlečni nadomestek za vzrejo pujskov – v primerih, ko svinja po porodu pogine ali pa nima dovolj mleka

 

VITAPOPS 6% (25 kg) – koncentrat za pripravo predstarterja in starterja za pujske

Vitapops 6% je koncentrat za pripravo predstarterjev in starterjev za pujske. Poleg običajnih sestavin vsebuje tudi Aromabiotic, vezalce mikotoksinov in organske kisline.

 

Pitanci

 

VITAPIG LMT 3% (30 kg) – koncentrat za pripravo groverja in krme za pitanje prašičev do 12 tedna starosti

Vitapig vsebuje vse potrebne hranilne dodatke, ki zagotovijo uspešno pitanje prašičev – dobra konzumacija, dobra konverzija, dobri prirasti, dobra mesnatost.

Navodilo za uporabo: Vitapig se vmeša se v krmno mešanico.

Doziranje: 30 kg/t

 

VITAPIG LMT 3% FI (30 kg) – koncentrat za pripravo groverja in krme za pitanje prašičev do 12 tedna starosti z dodatkom za spodbuditev ješčnosti Vitapig vsebuje vse potrebne hranilne dodatke, ki zagotovijo uspešno pitanje prašičev – dobra konzumacija, dobra konverzija, dobri prirasti, dobra mesnatost.

Navodilo za uporabo: Vitapig se vmeša se v krmno mešanico.

Doziranje: 30 kg/t

 

VITAPOR LMT 3% (30 kg) – koncentrat za pripravo krme za pitanje prašičev – 25-105 kg

Vitapor vsebuje vse potrebne hranilne dodatke, ki zagotovijo uspešno pitanje prašičev – dobra konzumacija, dobra konverzija, dobri prirasti, dobra mesnatost

Navodilo za uporabo: Vitapor se vmeša se v krmno mešanico.

Doziranje: 30 kg/t

AROMABIOTIC (25 kg) – prehranski dodatek za izboljšanje ekonomskih kazalcev v rej iz mešanice srednje-verižnih maščobnih kislin – nadomestilo za stimulatorje rasti

Aromabiotic selektivno zmanjšuje število patogenih bakterij v prebavilih živali.

Navodilo za uporabo: Aromabiotic se vmeša se v krmo

Doziranje: predstarter 3 kg/t, starter 2 kg/t, grover 1 kg/t in krma za pitanje 0,5 kg/t

 

VITAFIX PLUS (25 kg) – prehranski dodatek za vezavo mikotoksinov in izboljšanje ekonomskih kazalcev v reji

Micozym veže in s tem inaktivira mikotoksine, ki jih v krmo izločajo plesni.

Navodilo za uporabo: Vitafix plus se vmeša se v krmo

Doziranje: 1-3 kg/t

MYCOBIOTIC (25 kg) – dopolnilna krmna mešanica za prašiče – za zmanjševanje in preprečevanja posledic prisotnosti plesni (predvsem DON) in gnilobnih bakterij

Mycobiotic dodajamo v krmo za prašiče za dosego izboljšanih proizvodnih rezultatov v primeru, ko je krmna mešanica obremenjena s plesnmi in gnilobnimi bakterijami.

Doziranje: 1-5 kg/t

VITAROCID (25 kg) – dopolnilna krmna mešanica za prašiče – mešanica organskih kislin za vmešavanje v krmne mešanice za prašiče

 

VITAPROTEIN 50 PLUS (25 kg) – je popoln nadomestek za ribjo moko sestavljen iz obdelane soje, dodanih aminokislin in ribjega olja.

PECTIN MIX (20kg) – prehranski dodatek za preprečevanje drisk pri vseh kategorijah prašičev.